حساب های آزمایشی

نقش یادگیرنده: هر کاربر در سیستم فراگیر است ، به این معنی که همه آنها می توانند در هر دوره ثبت نام کنند.

نام کاربری: edali-learner
پسورد: edali-learner

نقش مربی: آن دسته از کاربران می توانند دوره ای با درس و آزمون با پشتیبانی عالی از ویرایشگر دوره ایجاد کنند ، آن را امتحان کنید.

نام کاربری: edali-instructor
رمز عبور: edali-instructor