مربیان 3

آرمان نخعی

مدیریت

دارای مدرک دکتری از دانشگاه تهران

مونا نجیمی

طراح UX/UI

دارای مدرک دکتری از دانشگاه تهران

مسعود جهانی

توسعه دهنده وب

دارای مدرک دکتری از دانشگاه تهران

مهناز افشاری

توسعه دهنده OOP

دارای مدرک دکتری از دانشگاه تهران

امین میرزایی

مدیریت

دارای مدرک دکتری از دانشگاه تهران

یلدا رضایی

توسعه دهنده اپلیکیشن

دارای مدرک دکتری از دانشگاه تهران

مشترک شدن

صدها دوره رایگان را انتخاب کنید یا مدرک یا گواهینامه ای را با قیمت مناسب دریافت کنید. با سرعت خود یاد بگیرید.

همین حالا اقدام کن
http://مشترک%20شدن
http://معلم%20شوید

معلم شوید

صدها دوره رایگان را انتخاب کنید یا مدرک یا گواهینامه ای را با قیمت مناسب دریافت کنید. با سرعت خود یاد بگیرید.

شروع کنید